Alkmaar, 7 november 2012. Op maandag 12 november 2012 tekenen de gemeente Alkmaar en de KNVB een nieuwe samenwerking. In het verleden werd al veelvuldig samengewerkt. Doel van deze vernieuwde samenwerking is om de positie van de voetbalsport in Alkmaar nog verder te verbeteren. Doelgroepenbeleid, talentontwikkeling van jongens en meisjes, verenigingsversterking en sportiviteit & respect zijn voorname speerpunten. Deze speerpunten sluiten goed aan bij de doelstellingen van zowel de gemeente Alkmaar als de KNVB. Vanuit een goede samenwerking tussen de gemeente, de KNVB en de clubs zal gewerkt worden aan optimale inzet van beschikbare middelen en optimaal resultaat. Bij de clubs gebeurt het uiteindelijk allemaal, dus de input en betrokkenheid van de verenigingen is essentieel. Om die reden zullen de clubs ook bij de ondertekening aanwezig zijn en zal aansluitend direct doorgepraat worden over de optimale invulling. De samenwerking heeft in eerste instantie een looptijd tot 30 juni 2013.

Pin It