Eind augustus was de voltallige raad van Alkmaar het erover eens: de stad en alle openbare gebouwen moeten goed toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking.

Wethouder van verkeer Jan Nagengast kreeg dan ook de schone taak om te zorgen voor een ‘nota bereikbaarheid en toegankelijkheid voor mensen met een beperking’. Het idee was dat als mensen vanuit de gemeente gestimuleerd worden om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen er ook voorzieningen moeten zijn die dat voor hen mogelijk maken.

Een voorbeeld daarvan is het vernieuwde stationsgebied, wat met nieuwe roltrappen, liften en een traverse nu veel beter begaanbaar is voor mensen met een beperking. Aan de andere kant moet er niet klakkeloos overal voorzieningen worden aangelegd; niet overal is bijvoorbeeld blindengeleidebestrating nodig of praktisch. Nagengast merkt dan ook op dat er wel criteria voor zulke voorzieningen moeten worden vastgesteld.

Pin It
Bekeken: 4131x