Zaterdag 31 oktober was in de bibliotheek aan het Canadaplein een informatiebijeenkomst over klimaatverandering. GroenLinks Alkmaar had het initiatief genomen met het oog op de komende internationale klimaatconferentie in Parijs.

Tijdens de goed bezochte informatiebijeenkomst spraken vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, wetenschap en politiek. Christian Braak, fractievoorzitter GroenLinks Alkmaar opende met een speech over de inzet van zijn partij.

Voorafgaand aan de informatiebijeenkomst hield GroenLinks straatinterviews over het milieu. Uit de eerste analyse daarvan blijkt dat de Alkmaarse inwoners zeer betrokken zijn bij het milieu. Ze willen bijvoorbeeld dat de gemeente meer doet aan afvalscheiding en bijvoorbeeld het plastic ook gaat inzamelen.

Dat klimaatverandering en de gevolgen daarvan aan alles zichtbaar is bleek uit de presentatie van Coen van Pruissen, docent aardrijkskunde aan de Bergense ScholenGemeenschap. Hij legde het publiek verschillende vragen voor en daaruit werd wel duidelijk dat het zo niet langer kan doorgaan.

Jan Nagengast, wethouder duurzaamheid van de gemeente Alkmaar, bracht naar voren wat de gemeente op korte termijn wil realiseren. De gemeente is in vergelijking met andere gemeenten niet zo ver in het doorvoeren van de afvalscheiding, maar hij sprak het vertrouwen uit dat dit zal worden ingehaald. Nagengast lichtte kort de maatregelen toe die met de komende nota duurzaamheid op stapel staan. Hij vermeldde tot slot de recente uitbreiding van het aantal zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.

Vervolgens kwam Arjan Hensen aan het woord, onderzoeker bij de milieuonderzoeksgroep van EnergieCentrumNederland. Uit zijn betoog kwam naar voren dat Nederland hard heeft gewerkt aan het terugbrengen van methaangas. Daardoor blijft de uitstoot van broeikasgassen in zijn totaliteit onder de afgesproken norm, hoewel het C02-gehalte op zichzelf nog te hoog is.

Tot slot was het podium aan enkele Alkmaarse organisaties. Zij presenteerden hun bijdrage aan duurzaamheid. Volgens GroenLinks Alkmaar was het aldus een geslaagde middag waar de contacten tussen de Alkmaarse milieuorganisaties en de politiek weer een sterke impuls kregen.

 

Pin It
Bekeken: 4047x