De VVD Alkmaar heeft in de raadsvergadering maandagavond ernstige bedenkingen geuit over het huisvesten van 600 vluchtelingen in het voormalige belastingkantoor. De VVD legt de grens bij 300. Dit is rond 0,3% van het aantal inwoners. En ze moeten allemaal een verklaring ondertekenen waarmee men aangeeft de Nederlandse normen en waarden te accepteren.

Fractievoorzitter John van der Rhee: "Als we uitgaan van 60.000 vluchtelingen die naar Nederland komen dan is dat 0,3 % van de Nederlandse bevolking. We hebben nu bovendien al ruim 450 vluchtelingen in Alkmaar opgevangen in het AZC in De Hoef."

De verklaring kent acht punten. Drie punten gaan over gelijkwaardige bejegening ongeacht sekse, seksuele geaardheid en geloof. Daarnaast wordt gesteld dat alle godsdiensten ondergeschikt zijn aan de Grondwet en de Nederlandse wetgeving, dat elke vorm van geweld, agressie of bedreiging tegenover medebewoners of Alkmaarders onaanvaardbaar is en dat Nederlands wordt geleerd zodra dit wordt aangeboden.

Een meer opmerkelijk punt is dat vluchtelingen met niet meer dan 3 personen (kinderen niet meegerekend) over straat mogen. Daarnaast is het verplicht om dagbesteding en vrijwilligerswerk ten behoeve van de Alkmaarse samenleving te leveren. Houdt men zich niet aan deze belofte, dan zijn zij voor de VVD Alkmaar niet meer welkom.

VVD Alkmaar wil ook dat schoolkinderen niet de dupe worden van instroom van migranten of dat vluchtelingen voorrang krijgen bij toewijzing van woonruimte. Daarnaast maakt de fractie zich zorgen over de veiligheid rondom de opvanglocatie en ziet graag een nulmeting en vervolgens constante observatie. Rapportage moet met gemeenteraad en bewoners gedeeld worden.

John van der Rhee: "Ik voorspel u, alle onze goede bedoelingen zullen -zonder het borgen van inburgering, dagactiviteiten, maar vooral veiligheid- een averechts en uitermate negatief effect hebben. Als er criminelen bij zitten, moeten deze worden opgepakt en wat mij betreft uitgezet. Als er sprake is van valse identiteit, moet er ook hard worden ingegrepen." De voorzitter wil strikte handhaving van normen, waarden en wetten, met harde correctie bij overtreding, omdat dit ook echte oorlogsvluchtelingen ten goede zal komen.

Pin It
Bekeken: 4106x