De Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) vindt dat de vluchtelingen op het moment niet eerlijk over de regio verdeeld zijn en vindt het opvangen van 600 asielzoekers in het voormalig belastingkantoor te veel.

Op dit moment vangt Alkmaar 440 vluchtelingen op. OPA voorziet veel problemen als daar 600 mensen bij komen. De veiligheid van de Alkmaarders en van de asielzoekers kan volgens de partij niet worden gegarandeerd, en bovendien zijn in de directe omgeving scholen, diverse sportverenigingen en een camping gevestigd.

De partij wijst erop dat tijdens de eerste informatiebijeenkomst op 6 oktober in de OSG Willem Blaeu veel mensen hebben aangegeven grote bezwaren te hebben tegen de opvang in het belastingkantoor. Veel aanwezigen gaven aan er bang voor te zijn dat hun kinderen die in de buurt naar school of een sportvereniging gaan zich bedreigd zullen voelen. Ook een aantal ondernemers gaf aan bang te zijn voor de veiligheid en rust in en rond hun bedrijf.

Voor OPA is het belangrijk dat de opvang van asielzoekers eerlijk verdeeld wordt over alle gemeenten in onze regio. Volgens de raadsleden vangt Alkmaar op het moment relatief gezien de meeste vluchtelingen op van de regio. De partij stelt dan ook voor dat een deel van de 600 asielzoekers in Alkmaar opgevangen zou kunnen worden en de overige in omliggende gemeenten.

OPA is wil bovendien liever beheersbare kleinschalige opvang die eerlijk verdeeld  is over de regio. De partij is niet onder de indruk van het argument van kostenoverweging wat het Centraal orgaan opvang Asielzoekers (COA) aandraagt, want de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze Alkmaarse inwoners gaat voor de partij boven de kostenafweging van het COA.

De OPA-fractie roept het college bovendien op om afwijzend te reageren op het verzoek vanuit de provincie om te onderzoeken of een grootschalige opvang van 2000 tot 2500 asielzoekers binnen de gemeente mogelijk is. Dit gaat volledig in tegen het standpunt van OPA over kleinschalige opvang.

Pin It
Bekeken: 4219x