Dinsdagavond vond in Schermerhorn een bijeenkomst plaats om een financieel plan te maken voor De Horn. De Horn is een gebouw in het centrum van Schermerhorn waar vele activiteiten worden georganiseerd voor de oudere bewoners van Schermerhorn. Het voortbestaan van de activiteiten in De Horn is nu echter in gevaar, omdat onzeker is of er voor 2016 subsidie komt.  

De voormalige gemeente Schermer verleende jaarlijks 15.000 euro subsidie voor De Horn. Vanaf 2016 zou de nieuwe gemeente Alkmaar de subsidie moeten verstrekken, maar het is onzeker of de gemeente dat gaat doen. Betrokkenen wijzen er met klem op dat als Alkmaar geen subsidie geeft, alle activiteiten die in De Horn georganiseerd worden wegvallen.

Om die reden was er dinsdagavond een bijeenkomst in De Horn, waarbij wethouder Anjo van de Ven aanwezig was. De aanwezige betrokken partijen waren onder andere De Wooncompagnie, De Zorgcirkel, Wonenplus en de Dorpsraad Schermerhorn.

De wethouder riep alle aanwezigen op om er een wijkonderneming van te maken: de gebruikers van De Horn moeten plannen en een begroting maken voor het gebouw, en de politiek gaat dan bekijken of er genoeg draagvlak is om subsidie te verlenen. Een veelbelovend idee werd al aangedragen door de bibliotheek: die bedacht dat ze workshops en lezingen in De Horn zouden kunnen organiseren. Andere ideeën bestonden eruit om een kluscafé in De Horn te organiseren of er een winkel te vestigen. Aan het eind van de avond waren de aanwezigen vol energie om met de plannen aan de slag te gaan.

Pin It
Bekeken: 4569x