Maandagavond vond een raadsvergadering plaats waarbij de oppositie een motie van wantrouwen indiende jegens de vijf wethouders. Dit was naar aanleiding van de rapporten van Guido van den Boorn en organisatieadviesbureau Berenschot. De motie werd met 22 tegen 17 stemmen verworpen.

De coalitie liet weten nog altijd achter de wethouders te staan. Bovendien heeft het college in de ogen van de coalitie passende en daadkrachtige maatregelen genomen om orde op zaken te stellen binnen de gemeente. VVD-wethouder Pieter Dijkman vroeg de gemeenteraad dan ook om het college nog een kans te geven.

Als het aan de oppositie ligt is hiermee het laatste woord nog niet gezegd. Zo is D66 van plan een scherp oog te houden op het college, en blijft de PvdA van mening dat het college onvoldoende berouw heeft getoond over de bestuurlijke en financiƫle wanorde binnen de gemeente.

Van den Boorn stelde onder andere in zijn onderzoek dat de wethouders zich voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 te weinig bezighielden met de ambtenaren, en met name de werkdruk die zij te verduren hadden, en teveel met hun campagne. Berenschot kwam tot dezelfde conclusie.

Pin It
Bekeken: 3886x