Alkmaar, 13 september 2011. Er is al het nodige veranderd binnen de gemeentelijke koers sinds het aantreden van het huidige college, en het einde lijkt niet in zicht. Want daar waar de vorige, door de PvdA aangevoerde ploeg een voorkeur had voor een ' sectorenmodel' om de verkeersproblematiek aan te pakken, kiest dit college juist voor het 'ringenmodel'. Het sectorenmodel verdeelt de stad en de wegen in sectoren waarbij door middel van de bekende beweegbare palen (sluip)verkeer geweerd kan worden. Omdat op die manier autoverkeer in de stad verminderd kan worden waren PvdA en Groenlinks voorstander van deze aanpak.

Nadeel is dan wel dat er nóg meer verkeer op de ringweg is aangewezen. De Onafhankelijk Partij Alkmaar is daarom juist voorstander van het alternatieve ringenmodel. Daarbij wordt uitgegaan van een buitenring met ongelijkvloerse kruisingen waardoor de doorstroming wordt bevorderd, en een binnenring rond de binnenstad. Het nieuwe Bestevaertracé is daar en belangrijk onderdeel van. Ook CDA, VVD en D66 hebben voorkeur voor het uiteindelijk gekozen ringenmodel. Op langere termijn zal ook dit model niet afdoende zijn zo waarschuwt de Grontmij naar aanleiding van een onderzoek dat uitwijst dat er na 2020 files zullen ontstaan bij de aansluitingen op de buitenring.

Pin It