Alkmaar, 02 september 2011. Gisteren is een grootschalige verkeerscontrole gehouden op de Smaragdweg in Alkmaar. De controle was specifiek gericht op vrachtverkeer en werd uitgevoerd door de politie, douane, Inspectiedienst Verkeer en Waterstaat, VROM en de Provincie Noord-Holland. In totaal zijn tussen 09.15 uur en 14.15 uur 32 bekeuringen uitgedeeld. De bekeuringen werden uitgeschreven voor overtredingen van de Rijtijdenwet (rij- en rusttijden) en wegens het niet voldoen aan administratieve verplichtingen. Maar er werd ook bekeurd voor voor te hoge, losliggende of afvallende lading, gladde banden, overbelading en een lekkende container.

Pin It