Alkmaar, 01 September. De Historische Vereniging Alkmaar wil dat de Ringersfabriek op Overstad behouden blijft voor Alkmaar. Er zijn plannen om het gebied te herontwikkelen en daar moet de Ringersfabriek waarschijnlijk voor sneuvelen, zeker nu Inholland aangegeven heeft niets te voelen voor vestiging op die locatie. Uit een rapport zou blijken dat de fabriek rijp is voor de slop, maar de vereniging heeft daar zo zijn twijfels bij en ziet veel mogelijkheden voor het in hun ogen historische pand. Zo zou het, nu YXIE niet door gaat, bijvoorbeeld een culturele tempel kunnen worden met ruimte voorkleinschalige ondernemingen. Het pand is nog één van de weinige tastbare herinneringen aan het industriële verleden van Alkmaar. De vereniging hoopt daarom dat de gemeente het complex als minument bestempeld zodat het niet gesloopt mag worden.

Pin It